Publikacje

Artykuł z kwartalnika "Wokół płytek ceramicznych" 4-2017